Betala TV-avgift för en dator?

Så ska man nu betala TV-avgift även om man bara har en dator/surfplatta/smartphone. Själv berörs jag inte eftersom jag redan betalar licens för min TV. Det finns dock problem med detta.
I Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst kan man läsa följande:

Definition
2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

I min värld så är inte en dator en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I min värld finns det en möjlighet att se på TV-program via datorn, men det är inte huvudsyftet. Alltså kan man inte med stöd av 2 § ta ut en avgift av dem som har en dator, men inte en TV. En dator tar inte emot en utsändning, utan man måste själv aktivt gå in på den webbsida som tillhandahåller TV-programmet och starta det. En TV däremot visar TV-program så fort man startar den, det är liksom huvudsyftet med en TV. Att somliga väljer att bara se på DVD-filmer via TV:n och faktiskt aldrig ser något program, hör inte dit.

Alltså måste man skriva om paragrafen innan man kan börja ta betalt. Tråkigt nog så har en hel del människor redan anmält datorinnehav och betalat licens, i vart fall om man ska tro vad som skrivs.

Läs gärna vad professor Gunnar Karlsson vid KTH tycker om saken.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s