Djurgårdens “fans”

“Vi har inte hotat”, säger en av de tre som sägs ligga bakom tränaren Magnus Pehrsons och ordföranden Tommy Jacobssons avgång. Det är mycket möjligt att ni inte uppfattat att ni hotat någon. Det är till och med mycket möjligt att utredningen kommer att visa att ni inte hotat någon. Men en sak är klar. Det är upplevelsen hos den som hotats, som räknas.
Är man medlem och har synpunkter kan man skriva ett brev eller gå på ett årsmöte. Man kliver inte ner på en träning och ställer någon mot väggen, för där har man inget att göra om man inte är en del av laget.

Att vara ett äkta fan, är att visa sitt stöd. Både i medvind och motgång. Varken mer eller mindre.

Advertisements

Nätdejting

Manspanelen svarar en kvinna som letar efter en man att ha ett förhållande med i Expressen 6/4.

Kvinnan säger sig ha provat nätdejting, men att det mest är losers som svarar. Vad en loser är ges ingen förklaring på direkt. Jag har själv nätdejtat och jag kan nog säga att det finns en del kvinnliga losers också.

1. Det är mycket sällan, för att säga nästan aldrig, som en kvinna tar första steget.
2. En del kvinnor har märkliga krav. “Du bör inte ha barn, men ska älska mina”.

Man skulle kunna sammanfatta det på det här sättet:
* Ställ inte krav som du själv inte kan leva upp till.
* Alla är inte fotomodeller, men oavsett utseende så vill många få uppleva kärleken och att bli älskade.

Kostar det att få Radiotjänsts beslut prövat i domstol?

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att inte ta upp anmälningar mot Radiotjänst med anledning av att man numera tar ut TV-avgift av datorägare m.fl. Istället hänvisar man till att man kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå. (Artikel i SvD).

Någon är kanske orolig över kostnaderna och avstår från att överklaga. När man överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten så betalar man inga rättegångskostnader eftersom de flesta ärenden handläggs skriftligt. Om det ändå skulle bli en muntlig förhandling, så förändras ingenting. Du betalar inte för det heller.

De enda kostnader som kan tänkas är att man kommer fram till att du ska betala TV-avgift. Då kan det möjligen bli fråga om ränta, förseningsavgift eller retroaktiv avgift. Dock är det inga summor som en vanlig människa inte skulle kunna klara av.

Jag hoppas att någon överklagar så att vi får ett beslut i domstol.

Dator är en tv

I mitt förra inlägg (Svar från Radiotjänst) redovisade jag svaret jag fick på min fråga. Jag har fått en kommentar (tack för den) med en länk till ett nytt inlägg från professor Gunnar Karlsson, KTH, som har kritiserat Radiotjänsts tolkning i SvD.

Detta styrker bara mina tankar kring Radiotjänsts pengajakt.

Svar från Radiotjänst

Så kom då svaret från Radiotjänst.

Tack för ditt mejl. Jag ber om ursäkt för att vårt svar har dröjt.
Som svar på din fråga har jag infogat ett utdrag ur ett debattinlägg gjort av vår vd Carl-Gustav Johansson och som berör just det här med sändningar.

”Av förarbeten framgår att när det gäller definitionen av tv-sändningar via internet, som inte förmedlas genom traditionell broadcastteknik, är det avgörande vem som startat sändningen. Det är sändaren (till exempel ett programbolag) som avgör när webbsändningen skall börja, och den sändningen pågår utan möjlighet för mottagaren (allmänheten) att påverka när de skall sluta. Mottagarens medverkan är begränsad till att slå på datorn, gå till en adress och där aktivera en länk. Denna medverkan skiljer sig inte ifråga om de traditionella radio- och tv-sändningarna, nämligen att slå på radion eller tv-n och välja kanal.

Enkelt uttryckt menar lagstiftaren att en tv-sändning över internet med den definitionen är att jämställa med traditionell broadcastteknik. Man använder inte den tekniska definitionen av utsändning eller vidaresändning utan man fokuserar på vem som startar sändningen.”

Inlägget i sin helhet hittar du här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjanst-lagen-ar-teknikneutral_7975440.svd

Med vänlig hälsning
RADIOTJÄNST I KIRUNA AB
Kommunikationsenheten

Nåväl, det är ju en intressant tolkning av lagen där det handlar om teknisk utrustning som är avsedd att ta emot TV-utsändningar, även om den kan användas för annat ändamål. De flesta skulle nog tycka att en dator inte i första hand är en utrustning för att ta emot TV-sändning, utan man har en dator för att göra annat. Att man sen kan se TV på datorn är enligt min mening en helt annan sak.
Med Radiotjänsts tolkning så skulle 2 § se ut så här:
En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som kan ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.

TV-licens för dator (forts.)

I SvD försöker Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst, förklara hur lagstiftaren har tänkt. Nåväl, det var ju trevligt att man har tänkt innan man skrev lagen. Av lagen framgår dock inte det som Carl-Gustav Johansson försöker förklara, utan det framgår av förarbeten (utredningar som görs innan lagtexten skrivs, Källor: proposition 2005/06:112 sid 91, 89/552/EEG det så kallade AV-direktivet, SOU 2008:116 sid 184-190, proposition 2009/10:115 sid 106-108).
Nu undrar man ju om det är meningen att alla svenskar ska sitta och läsa förarbeten, för att försöka förstå hur juristerna tänker. Jag vill inte tro det. Meningen med en lag är att man ska kunna läsa ut av lagen vad som gäller. Sedan kan t.ex. påföljder bestämmas av domstolar genom s.k. prejudikat. Men det är en helt annan historia.

Betala TV-avgift för en dator?

Så ska man nu betala TV-avgift även om man bara har en dator/surfplatta/smartphone. Själv berörs jag inte eftersom jag redan betalar licens för min TV. Det finns dock problem med detta.
I Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst kan man läsa följande:

Definition
2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

I min värld så är inte en dator en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I min värld finns det en möjlighet att se på TV-program via datorn, men det är inte huvudsyftet. Alltså kan man inte med stöd av 2 § ta ut en avgift av dem som har en dator, men inte en TV. En dator tar inte emot en utsändning, utan man måste själv aktivt gå in på den webbsida som tillhandahåller TV-programmet och starta det. En TV däremot visar TV-program så fort man startar den, det är liksom huvudsyftet med en TV. Att somliga väljer att bara se på DVD-filmer via TV:n och faktiskt aldrig ser något program, hör inte dit.

Alltså måste man skriva om paragrafen innan man kan börja ta betalt. Tråkigt nog så har en hel del människor redan anmält datorinnehav och betalat licens, i vart fall om man ska tro vad som skrivs.

Läs gärna vad professor Gunnar Karlsson vid KTH tycker om saken.